Odwadnienie i neutralizacja osadow

Zanieczyszczenia takie jak osady powstały w procesie produkcyjnym należy właściwie odfiltrować, proces ten nazywany jest higienizacja osadów. Często stosuje się duże zbiorniki, gdzie do osadów dodaje się wapno, proces ten nazywany jest wapnowaniem osadów, co pozwala na stabilizację osadów spożywczych czy też przemysłowych. Obecnie higienizacja osadów to proces zautomatyzowany, wykorzystuje się przenośniki które dostarczają wkład do silosa, całość procesu może być automatyzowana. Po wymieszaniu osad z higienizacyjny transportowany jest na plac czy też do kontenera. Dzięki temu można usunąć z osadów bakterie, związki niebezpieczne. Higienizacja osadów to procesu w który można usunąć bakterie chorobotwórcze, grzyby z pozostałości po produkcji przemysłowej. Proces higienizacji osadów w którym bierze udział wapno polega na regulacji pH, oraz podniesieniu temperatury. W ten sposób można higienizować osady niebezpieczne z różnych obszarów gospodarki, higienizacja osadów z wykorzystaniem wapna to proces zautomatyzowany, dzięki czemu można szybko oczyścić duże ilości osadów różnego typu.